ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ

Εκτύπωση

Αξιολόγηση της τοποθέτησης (παρουσίας) της εταιρίας στην αγορά - ενέργειες βελτίωσης

 • Συγκέντρωση – αξιολόγηση στοιχείων ικανοποίησης πελατών – διαχείριση αιτιών
 • Προμηθευτές
 • Διαδικασία παραγωγής
 • Αποτελεσματική συσκευασία
 • Διανομή

Διαχείριση προσωπικού

 • Εσωτερική εκπαίδευση φιλοσοφία της διοίκησης
 • Συνεργασία και οφέλη
 • Ηθική στον επαγγελματισμό
 • Υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων
 • Ψυχολογική υποστήριξη εργαζομένων  
 • Εκπαίδευση νέου προσωπικού στις απαιτήσεις του HACCP

Εποπτεία συστήματος Ποιότητας

 • Συγκέντρωση – επεξεργασία δεδομένων παραμέτρων ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων
 • Βελτιώσεις συστήματος, εισαγωγή νέων προϊόντων στην μελέτη HACCP
 • Διαχείριση στοιχείων υπολογισμού χρόνου ζωής προϊόντων
 • Εσωτερικές επιθεωρήσεις επαλήθευσης καλής λειτουργίας συστήματος
 • Συλλογή δειγμάτων προς ανάλυση για την αποτελεσματική καθαριότητα – απολύμανση επιφανειών
 • Προτάσεις βελτίωσης
 • Συμμετοχή στους στόχους της εταιρίας

Επιπλέον

 • Αξιολόγηση προμηθευτών, όσο αφορά την αποτελεσματική εφαρμογή συστημάτων ποιότητας, στην έδρα τους και επιβολή προδιαγραφών ως προς τις απαιτήσεις της εταιρίας
 • Υποστήριξη εξειδικευμένων πωλήσεων