ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Εκτύπωση

 

 • ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ _ISO9001
 • ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ_ISO22000/ CODEX ALIMENTARIUS/ IFS/ BRC/ FSCC22000
 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ_ ISO14001
 • ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ _ ΕΛΟΤ 1801/ ISO 18001/ OHSAS
 • ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ_ISO 39001
 • ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥΣ_ΕΛΟΤ 1435
 • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ_CALL CENTERs
 • ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 • ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ
 • ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ