ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Εκτύπωση

 


 

  • ΠΡΩΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ)
  • ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
  • ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ